JAK SE CHOVÁ VE VZTAHU JEDINÁČEK? A PROČ NÁS OVLIVŇUJE POŘADÍ NAROZENÍ?

Podobné články:

Brouzdáte si někdy jen tak po internetu? Někdo tomu říká prokrastinace, já hledání nových informací. Nedávno jsem objevila přímo skvostnou novinku! Jen posuďte sami: „Osm z dvanácti kosmonautů, kteří přistáli na měsíci, byli buď jedináčci, nebo prvorození.“ Načež se v článku začalo rozebírat, jak pořadí narození tvoří naši osobnost. Nebo proč jsou jedináčci cílevědomější než druhorození?

Ať už se dívám na bývalé partnery, kolegy v práci, přátele, nebo sebe samotnou… Musím dát informaci za pravdu. Odtud asi teorie, že bychom měli poznat rodinu partnera, než se do ní oficiálně přiženíme nebo přivdáme. Jak by nám tedy bližší prozkoumání pořadí narození partnera mohlo pomoct ve vztahu?

„To nejlepší, co pro vztah můžeme udělat je, že budeme nejlepšími přáteli našeho partnera. A nejlepší přátele o sobě ví první poslední,“ napsal jako hlavní poučku pro spokojenost ve vztahu J. Gottman (autor knihy 7 principů spokojeného manželství).

Nuže, když to říká guru na vztahy, John Gottman, je třeba jeho tvrzení pojistit ještě dalšími informacemi.

Zde jest, co jsem našla:

Matějíček, přední český psycholog, tvrdí, že do věku 6 let si tvoříme životní scénáře a pohled na svět. Někteří moderní autoři mluví o světonázoru, paradigmatu, programech… Jde o jedno a totéž. Herman (další z českých psychologů) pak přidává informaci, že do stejného věku je tvořeno až 85 % naší osobnosti.

„Dítě už není nikdy dále ve svém životě není tak citlivé a tak toužící po bezpodmínečném přijetí a tak odkázané na své rodiče, hlavně mámu,“ říká Herman o citovém poutu dítěte k rodiči v knize Najděte si svého Marťana.

Pořadí narození je jen jedním ze střípků poznání. Je důležité mít je všechny pohromadě a snažit se pochopit osobnost partnera jako celek. Ale někde se začít musí a tak se můžeme vrhnout na specifika prvorozených, jedináčků, prostředních i posledních dětí.

Ráda bych ještě na začátek přidala drobné upozornění, že je dobré brát v úvahu výjimky, které uvádím na konci článku. Lidé, alespoň jak jsem měla možnost poznat, jsou krásné a zároveň komplikované osobnosti, které se těžko škatulkují, i když se náš mozek všelijak snaží.

Poslední poznámka: Kdybyste chtěli partnera poznat blíž a organizovaně (pomocí výzvy), můžete se prokliknout sem.

DROBNÝ TEST NA ZAČÁTEK

„Pouze když pochopíte, co (prvo, druho) ___rozené motivuje, můžete ze vztahu s takovým člověkem vytěžit maximum. Ať už je jím partner, dítě, přítel nebo možná dokonce vy sám.“

Kevin Leman

Tenhle test, troufám si tvrdit, sedí jako vy-víte-co na hrnec. Zkuste si ho i vy, zda vám vyjde. Schválně, které z „čísel“ vás nejvíce popisuje?

 1. Přirozený leader a perfekcionalista. Dominuje u vás logika, inklinace k odbornosti, organizovanosti a spolehlivosti. Rádi si děláte různé seznamy. Berete život zodpovědně (vážně), a nemáte tolik rádi překvapení.
 2. Máte silnou vnitřní motivaci, jste ctižádostiví. Často uvažujete v extrémech – „buď a „nebo“. Jste neukojení čtenáři. Dokážete dokončit každý projekt, hodně toho od sebe očekáváte. Příčí se vám pomyšlení neúspěch.
 3. Jste nezávislí, často tajnůstkářští, diplomatičtí, snažíte se vyhnout konfliktu a často volíte kompromis (aby se vlk nažral…). Máte pocit, že se vám doma nedostává tolik pozornosti, proto jste si vybudovali síť loajálních přátel.
 4. Charismatičtí, milující, máte rádi lidi, jste rádi centrem pozornosti a když vás někdo/něco překvapí. Jednoduše se seznamujete s cizími. Když jste vyrůstali, byli jste oblíbení, takže jste se dokázali se vším vypořádat.

Pokud na vás nejvíce sedí č. 1, jste buď prvorození, nebo jste jediným dítětem svého pohlaví v rodině.

Pokud jste vybrali č. 2, jste jedináčci.

Pokud č. 3, jste prostřední dítě.

A pokud č. 4, pak jste zlatíčko rodiny.

Tak co, sedí? Pojďme si projít pořadí narození specificky:

jedináček, prvorozený ve vztahu

PRVOROZENÉ DÍTĚ

Prvorozené dítě bude pro většinu rodičům nejdůležitějším okamžikem v životě, který jej zároveň obrátí naruby. Jde přece o novou zkušenost a obrovskou míru zodpovědnosti. Rodiče mají tendenci být spíše vyhrůzení, protože neví, jak se s novou situací vypořádat. Bojí se, zda vše dělají správně.

Rodiče se dítěti dlouhou dobu věnují na maximum a kvůli své první zkušenosti si testují nejrůznější možnosti výchovy. Cokoliv prvorozený udělá (a to je stejné s jedináčky), rodiče ihned vidí a hodnotí.

SPECIFIKA PRVOROZENÝCH:

 • Větší slovní zásoba a brzké chování se „jako dospělý„, protože dítě hodně interakuje s dospělými.
 • Tendence k přehnanějším reakcím.
 • Potenciální bázlivost a úzkost – rodiče se na dítěti učí. Když něco nefunguje, snaží se svůj přístup změnit. Kvůli tomu děti mohou ztrácet jistotu – vše se mění.
 • Perfekcionalismus. Rodiče mají tendenci veškeré úspěchy výrazem i slovem přehánět a ze všeho dělat „velkou věc„.
 • Když se věci nedějí podle prvorozeného, je to trošku problém. Tito lidé mohou skončit s názorem, že pokud nezvládnou vše, nemají cenu (oni sami, jejich snaha, nějaká věc).
 • Prvorození jsou soutěživí a rádi se ujímají vedení. Věří, že dokáží úkoly vykonat lépe než jiní. A jsou velmi cílevědomí.

JAK S PRVOROZENÝMI VE VZTAHU PRACOVAT?

 1. Zkuste k prvorozenému do života přinést trochu odpočinku a pocitu, že se svět nezhroutí, když… Ideální jsou partneři, kteří umí druhého zklidnit.
 2. Příjmejte partnera takového, jaký je. Aby se časem dokázal přijmout i on sám.
 3. Prvorozený by se měl ve vztahu občas ujmout vedení. Pokud jste prvorození/jedináčci oba, bylo by fajn se na vedení domluvit nebo si vyhradit, v čem kdo bude „vedoucí„.
 4. Je dobré si připomínat, že jste partneři. A že manželství je o rovnosti (ne soutěži).

JEDINÁČEK

Leman ve své knize Sex začíná v kuchyni použil trefné přirovnání: „Jedináčkové bývají často jako prvorození, jen je všechno ztrojnásobeno.“

Jedináčci bývají dříve vyspělí. Protože jsou sami v dospěláckém světě. I z toho důvodu mohou mít větší tendenci přilnout ke knihám či k jiným činnostem, kde nepotřebují dalšího člověka.

SPECIFIKA JEDINÁČKŮ:

 • Jsou samostatní, protože jsou na samotu zvyklí celý život.
 • Často mají tendenci být na sebe tvrdší než na ostatní a mít vůči sobě vyšší očekávání. Což jim samotným škodí.
 • Mají vysoké ideály, jsou až příliš spolehliví, svědomití… Zkrátka tak moc, že to může být k jejich neprospěchu.

JAK S JEDINÁČKEM VE VZTAHU PRACOVAT?

Podívejte se na body zmíněné u prvorozených. Práce s partnerem-jedináčkem je až téměř identická.

Pozn.: Je dobré jedináčkům ukazovat, že si zaslouží být milováni takoví, jací jsou. Nemusí být ještě lepší. Už takto nedokonalí jsou dokonalí.

PROSTŘEDNÍ DÍTĚ

Pokud prostřední dítě nebylo považováno za miláčka rodiny nebo dítě s nadpřirozenou schopností, pravděpodobně vyrůstalo jako příliš rodiči neregistrované dítě.

O to hůř, jestli v závěsu za prostředním dítětem přišlo dítě další. Potom mělo ještě méně pozornosti, než by bylo záhodno.

Protože už rodiče měli první dítě za sebou a věděli, do čeho jdou, spousta věcí je ve výchově nevyvedla z míry. Neměli taková očekávání a prostřednímu dítěti pravděpodobně procházelo „více přešlapů“ bez povšimnutí (narozdíl od prvorozeného).

Na druhou stranu, prostřední dítě má předpoklady být nejvěrnějším a nejbezproblémovějším manželským partnerem. Pojďme hned na specifika.

SPECIFIKA PROSTŘEDNÍCH DĚTÍ:

 • Prostřední děti se dokáží adaptovat a pokrýt potřeby druhých. Když je první dítě vztekloun, prostřední děti zaujímají (ve srovnání s prvorozenými) roli klidného, vstřícného a humorného článku rodiny.
 • Z toho důvodu také často hrají roli usmiřovatele. Později v manželství pak nevyhledávají konflikt. Chtějí se naopak usmířit.
 • Druhé děti se snaží nejít po stopách prvního, ale naopak vyčnívat jinde. Nesoutěžit tolik.
 • Protože berou život s humorem, jsou houževnatí a i v práci se snaží věci řešit.

JAK S PROSTŘEDNÍM DÍTĚTEM VE VZTAHU PRACOVAT?

 1. Občas může být pro prostřední dítě složité vyjádřit vlastní názor nebo myšlenky a co by „opravdu chtělo„. Zapíná se mu totiž reflex kompromisu a urovnávání. Je dobré s ním hodně mluvit a diskutovat.
 2. Jsou citliví na tlak a očekávání okolí. Občas mohou podléhat trendům nebo snaze získat přijetí skupiny. I tady je dobré o partnerových pocitech a myšlenkách mluvit, abyste mu mohli nastavit zrcadlo.
 3. Prostřední děti chtějí vyřešit problém, než nastane. Což není vůbec zle. Jen je třeba být připraven, že je pořád co zlepšovat a nebrat si návrhy na zlepšení osobně.

POSLEDNÍ NAROZENÉ

Jedno dobrodružství za druhým. Tak by se dalo popsat poslední dítě. Sociální, spontánní, přátelské, nebojácné, zábavné… Lidé mají tendenci jim sedat na lep, protože jsou prostě „zlatíčka„.

Rodiče si uvědomují, že další děti už mít nebudou. A tak se s nimi jedná jako s princátky. Dalším důvodem je pravděpodobná vyčerpanost rodičů. Už prostě nemají sílu tolik „problémů“ řešit.

Poslední děti tedy nejsou příliš orientované na výkon, často spoléhají na pomoc druhých (kterou v životě neustále dostávali) a mají tendenci s lidmi manipulovat. V dobré víře, samozřejmě.

Prostě byli zvyklí být v centru pozornosti a často slyšeli od sourozenců: „To by mi tedy neprošlo…“

SPECIFIKA POSLEDNÍCH DĚTÍ:

 • Mají tendenci na sebe strhávat pozornost a dělat si věci po svém. Jakožto posledním jim spousta přestupků projde.
 • Zpochybňují zavedené. Pamatujete na kosmonauty ze začátku článku? Tak poslední narozené děti bývají často revolucionáři nebo lidé vyvolávající převrat ve společnosti.
 • Co „neví nebo neumí“ dohání svým osobním kouzlem.
 • Nejmladší mají také tendenci být impulzivní.
 • Na druhou stranu jsou láskyplní, vtipní a spontánní.

JAK S POSLEDNÍM NAROZENÝM PRACOVAT?

 1. Pro jejich impulzitivitu je vhodné převzít rodinný rozpočet. Aby se vám penízky nerozkutátely.
 2. Je dobré ukázat, že jste v manželství partnery. Může být totiž nebezpečné sklouzávat do módu dítě-rodič a nažit se partnera vychovat. Doporučuju si dopředu úkoly rozvrhnout a domluvit se.
 3. Poznámka k ženám (posledním narozeným v rodině): Jako muž je třeba být neustále pozorný. Aby měla žena pocit, že je manželství skvělé a neztratila iluze.
laskavost příklad
Všichni jsme na začátku taková štěňátka. Až časem se ukáže, jaké „chyby páníček natropil“.

SAMOZŘEJMĚ EXISTUJÍ VÝJIMKY

Jak se říká, nic není černobílé, a tak záleží na dalších faktorech. Některé vyjímky přichází, pokud:

 • Má patner v rodině postiženého sourozence.
 • Jsou dívka a chlapec jediní svého pohlaví. Potom mohou mít oba charakteristiky prvorozených.
 • Má partner věkový odstup od ostatních sourozenců – čím větší rozdíl, tím menší je potřeba soupeřit. Dítě pak nebude mít tak silné charakteristiky prostředního dítěte.
 • Narození předcházel potrat potrat (nebo pokud je dítě vymodlené). Dítě, které přišlo na svět po této zkušenosti, bude mít charakteristiky posledního dítěte (zlatíčka) nebo jedináčka.
 • Rodiče se rozvedli a následně si založili novou rodinu, kde už jsou děti v určitém věku a postavení.
 • Převažuje určité chování, které má velký vliv na rozvoj osobnosti/sebevědomí – kritika, upřednostňování jednoho ze sourozenců atd.

To by bylo… 🙂

Poznali jste v něčem partnera nebo sebe?

Moc vám doporučuju, abyste si s partnerem udělali chvilku a navzájem se o svých zkušenostech z dětství pobavili. Věřím, že pochopíte spoustu souvislostí. My si s Johnym udělali něco podobného a oba jsme si uvědomili několik AHA momentů.

Protože jen když partnera známe, dokážeme pochopit jeho chování.

Pokud byste chtěli ještě doplnit ze zkušenosti – vlastní, partnerské nebo vašich dětí… Budu moc ráda, napíšete-li do komentáře.

S láskou,

Vendi

Související příspěvky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *