4 tipy na nejlepší test osobnosti zdarma

Podobné články:

Aktualizováno 20.11.2019. Kdo se rád poznává, ať zvedne ruku. Koho baví vyplňovat test osobnosti (jakýkoliv), ať zvedne i druhou. A kdo si není jistý, v čem jsou jeho silné stránky a talenty a jak je najít, nechť už nic dalšího nezvedá a čte dál. Protože je sebepoznání důležitou součástí vztahů, ukážu vám 4 testy osobnosti (3 jsou zdarma, 1 je placený), které vás jako člověka pěkně prokouknou a přitom je jejich vyplňování zábava.

Osobnostní testy, které zde zmíním, patří k mým oblíbeným. Všechny testy dohromady se pěkně doplňují a ukazují jiné stránky vás samých. Ať už z pozice talentů nebo týmových rolí. Z velké škály dostupných osobnostních testů vám tak ukážu pár vybraných, které sama používám k poznání sebe sama, partnera nebo podřízených.

Nevím, jak vás, ale mně osobně na testech vždy překvapí, jak přesně dokáží člověka vystihnout. Samozřejmě, jen co se pozitivních stránek týče.

Slyším, že se někdo ptá: „A co ty negativní?“ Pardon, nemůžu sloužit. Možná jste se s podobnými typy „dokonalých“ lidí už setkali. Avšak teorie zaměřit se hlavně na silné stránky má něco do sebe.

Když se totiž zaměřujeme na talenty, můžeme dělat doslova skokové úspěchy, zatímco eliminací slabých stránek se horko těžko dostáváme k průměru.

Testy osobnosti, které vám jdu nasdílet, jsou vhodné buď pro poznání sebe sama (takže pro vás osobně), případně se dají použít na větší skupiny lidí (třeba týmy).

 • DISC test – rozdělení podle míry extroverze a stability. DISC se dá připodobnit k typologii cholerik, flegmatik, sangvinik a melancholik.
 • Belbin – dává rozpoznat týmové role, které ve větší skupině lidí zastáváme.
 • MBTI – můj favorit, který velmi přesně určí, jak se chováte, co jsou vaše silné a slabé stránky a jak se chováte ve vztahu či v práci.
 • Strengths finder – jeden z nejpropracovanějších testů na trhu, který jasně určí vaše talenty.

Pokud znáte ještě jiné osobnostní testy, které osobně používáte, budu moc ráda, když mi napíšete do komentáře.

Tedy pojďme se na jednotlivé testy kouknout blíže.

1. Test osobnosti: DISC test (v AJ)

DISC osobnostní test pokládám za základní osobnostní test, který (k mému velkému překvapení) tolik lidí nezná. V první práci jsme používali výhradně DISC test. Lidi (členy v týmu) jsme si často nazývali podle barviček, které daným profilům náleží. Často se tak v kuloárech dalo zaslechnout povzdechnutí: „No jo, však víš, on je zelený.“

Nezasvěcený člověk by si řekl, že se bavíme o někom, kdo onemocněl závratí, nebo nezvládl firemní párty. Jenže podobné špitání je projevem znalosti a používání DISC testu v praxi a tou „zelenou“ poukazuje na některé „typické“ vlastnosti člověka.

Osobnosti v testu se rozdělují podle Dominance – červený, vlivu – žlutý (Influence), stability – zelený (Steadiness) a svědomitosti – modrý (Conscientiousness). Z počátečních (vytučněných) písmen tak vznikl název DISC – test.

 • D – červený typ: Je zaměřený na výsledek, bere na sebe rád riziko, je rozhodný, rychle řeší problémy a rádi řídí své okolí. Má rád uznání jeho výkonu a úspěchů (na jejich pracovním stole tak často můžete najít certifikáty, ceny a pochvaly). Často označovaný jako cholerik.
 • I – žlutý typ: Je zaměřený na komunikaci a je spíše emoční. Má spoustu elánu, optimismu, charisma. Žluté typy jsou občas příliš impulzivní a neustále by lítali z kytičky na kytičku (různorodé činnosti). Jejich stůl je většinou málo organizovaný (podle rčení, že „pořádek je pro blbce, inteligent zvládne chaos“). Znát jej můžete i jako sangvinika.
 • S – zelený typ: Lidé s tímto profilem si váží stability. Jsou trpěliví a ohleduplní, umí naslouchat (a dělají to rádi). Nesnáší konflikty. Stůl kolegy toho profilu poznáte podle zkrášlujících věcí – třeba kytičky, fotky atd. Často označovaný jako flegmatik.
 • C – modrý typ: Je zaměřený na preciznost, pořádek. Modrý typ je skvělý analytik a systematik. Jejich stůl je většinou precizně uklizený a udržovaný. Mluví se o něm jako o melancholikovi.

Zde je link na TEST. Tento osobnostní test je ZDARMA (upřesnění: za váš e-mail na daných stránkách).

HODNOCENÍ: 👍

Test osobnosti DISC zjednodušuje komunikaci a představu o povaze a motivaci kolegů. Díky „jen“ 4 profilům v obecné rovině víme, k čemu daný člověk (nebo my sami) inklinuje. Doma pak jasně víme, na čem partnerovi záleží a co můžeme udělat, aby se cítil doceněn. V práci díky znalosti profilu kolegy víme, jak jej správně vést, motivovat a nebo jaké typy úkolu preferenčně přiřazovat.

Nicméně po delším čase jsem si všimla, že lidé mají tendenci škatulkovat a sklouzávat do jakýchsi stereotypů: „Jasně, však on je červený typ. To se dalo čekat.“

testy osobnosti zdarma

2. Test osobnosti: BELBIN – test týmových rolí

Belbin se používá ve chvíli, kdy chcete s lidmi pracovat v rámci týmu a znát jejich nejpravděpodobnější role, do kterých se budou pasovat a ve kterých jim samotným bude nejlépe (a samozřejmě, ve kterých bude nejlépe vám). Výsledkem je některá z 9 rolí jako např. dokončovatel, specialista, usměrňovatel atd.

Belbinův osobnostní test týmových rolí se jmenuje podle profesora, který v Anglii učil management.

V principu vám může vyjít několik rolí, tzn. skóre může být rovnoměrně rozděleno mezi více výsledků, což reflektuje vaše chování v určitě skupině. Někdy totiž můžete plnit roli „tahouna„, který žene tým dopředu (třeba, pokud jste vedoucím týmu). Jindy jste spíše nekonečným zdrojem nápadů v jiné skupině, kde vás berou za „kreativce„.

Velmi tak záleží na skupině – vaší roli v ní, potřebách skupiny a jak se mezi danými lidmi cítíte.

Ještě bych ráda poznamenala, že díky těmto skutečnostem se vaše role mohou měnit v čase. Teď můžete zastávat nějakou roli, ale za pár let (s vývojem vaší osobnosti i pozice ve firmě) se může stát, že vám vyskočí výsledky u jiné role.

Test můžete po čase (i s novými týmy) opakovat a vždy budete překvapení, co vám výjde.

JAK S TESTEM PRACOVAT?

Osobnostní alias týmový test funguje tak, že máte vždy jednu otázku, a následně několik tvrzení. U každé otázky máte k dispozici 10 bodů, které přiřazujete k tvrzením, které k vašemu týmovému chování nejvíce sedí. V extrému tak můžete přidělit 10 bodů jen k jednomu tvrzení, protože ostatní se na vás absolutně nehodí. Nebo se k vám hodí jen 2 ze 7 tvrzení, takže mezi ně rozdělíte 10 bodů (nemusíte rovnoměrně).

Otázek v testu je celkově 7.

Odkaz, kde si můžete stáhnout testovací dokument, najdete TADY. Ve stejném dokumentu také najdete vyhodnocení testu podle rolí. 

Belbin test je zdarma.

HODNOCENÍ: 👍

Belbina máte hotového za 30 minut i s vyhodnocením. Test se obecně může dělal hůře, protože otázek je sice málo, avšak musíte se rozhodovat, jak přerozdělit body k jednotlivým tvrzením. A to už tak jednoduché není. Přesto test hodnotím pozitivně a jde o jednoduchý nástroj na „prolustrování“ osobností, které zastáváte i které se vyskytují ve vašem týmu.

Belbin se tolik nedá využít na partnerské vztahy. Jde opravdu spíše jen o pracovní nástroj.

3. test osobnosti: MBTI – tzv. test 16 osobností

Tento osobnostní test je velmi komplexní. Popisuje člověka z 5 pohledů. Oproti klasickému testu MBTI (Mayers-Briggs Type Indicator), pracuje ještě s mírou odvahy a sebevědomí.

Základ našeho třetího testu údajně položil Carl Jung  (známý pro pojem introvert a extrovert) a dopracovaly ho dvě američanky, jejichž jméno test nese (paní Mayers a Briggs). Určitě jste už někdy viděli tabulku s podivnými názvy ESFJ, INTP atd. Ano, a přesně tento test je jeho nadstavba.

Jedná se o rozdělení lidí do 16 kategorií, kterým se říká osobnosti. Pro lepší představu výsledky jsou názvy jednotlivých avatarů (např. advokát, dobrodruh, bojovník, atd.). V testu 16 osobností se dozvíte i své:

 • silné a slabé stránky;
 • projevy osobnosti v partnerství, rodičovství, přátelství a práci;
 • doporučení pro vaši kariéru.

Existuje i nádstavba (která je však zpoplatněna): Autoři slibují, že s vámi půjdou více do hloubky a připraví vás na různorodé etapy života na základě vašeho profilu. Ať už formou e-booku nebo online kurzu.

Ještě stojí za zmínku, z jakých předpokladů test vychází. Jedná se o 4 faktory, kde se umisťujete od jednoho extrému po druhý:

 1. Co nás jako osobnosti nabíjí neboli jak interakujeme s naším okolím (extrovert – člověk, kterého nabíjí interakce ve společnosti vs. introvert – kterého společnost spíše dlouhodobě vyčerpává a raději se věnuje svým myšlenkám nebo koníčkům).
 2. Jak vnímáme svět a přistupujeme k informacím (přes smyly – spíše pragmatici a lidé při zemi, kteří se zabývají minulostí a přítomností nebo přes intuici – tito lidé mají velkou představivost, otevřenou mysl a přirozenou zvědavost – věnují se spíše budoucnosti a fantazii).
 3. Jak se rozhodujeme a pracujeme s myšlením (myšlení – tento typ osobnosti se kamarádí s čísly a daty vs. cítění – klade větší důraz na empatii a emoce, je o něco méně soutěživý než předchozí typ).
 4. Jak přisptupujeme k práci – zda plánujeme (mít věci pod kontrolou) nebo improvizujeme (tendence nechat si možnosti otevřené).

Odkaz na test najdete TADY.

Test podle MBTI je rovněž zdarma.

HODNOCENÍ: 👍

Celkově se autorům test povedl! Jednoduchá a krátká diagnostika, trefný popis osobnosti. Především oceňuji, že je i v základní verzi popis různých oblastí – ať už z pohledu rodiny, přátelství nebo kariéry.

Perličkou je pojmenování jednotlivých osobností. Třeba Bojovník. Člověk nemusí být mudrc, aby si domyslel, jaké silné stránky bude daná osobnost mít.

4.  STRENGHTS FINDER (v AJ)

Strengths finder je velmi kvalitní test, který by podle mého měl být součástí výuky na školách. Dokáže vám říct silné stránky a talenty, které se časem spíše nemění. Dokladem tohoto tvrzení je dvacetiletá praxe mého bývalého šéfa, který si test dělá po pěti letech a vždy má stejné výsledky.

Za Strengths findera si však připlatíte. V základní placené verzi za 50 dolarů vám firma Gallup odkryje 5 typů vaší osobnosti, které se v testu projevily nejvíce.

Silné stránky a talenty jsou pak popsány z hlediska obecné charakteristiky vaší osobnosti a následně autoři testu přidávají doporučení, jak s talentem pracovat (jak se chovat na poradách, jaké aktivity byste mohli začít dělat atd.). Následně je k dispozici několik citátů, které mají vystihnout typické zástupce daného profilu.

V čemž osobně nevidím přidanou hodnotu.

Test je na čas. Je dobré si vyhradit klidné místo a připravit si k ruce slovník nebo mobil s Google Translate. Na každou otázku máte jen chviličku a musíte zaškrtnout, se kterým tvrzením souhlasíte (tvrzení jsou vždy 2).

Otázek je celkově 177.

Odkaz na test najdete TADY.

HODNOCENÍ: 👏

Test Strenghts Finder zmiňuji proto, že je založen spíše na dlouhodobé práci se sebou samotným. Ideálně by bylo vhodné na sobě pracovat s někým, kdo vám na základě této metodiky umí podat pomocnou ruku – kouč, poradce atd.

Osobně si myslím, že tento druh testu by měl být povinnou součástí základního vzdělání, abychom naše talenty dokázali podchytit včas a věděli jsme, kde začít. Nicméně testy výše zmíněné jsou také velmi kvalitní a možná stačí začít s nimi. Až budete chtít jít více do hloubky, může se Strenghts finder ukázat jako vhodný nástroj.

Firma Gallup, která testy zastřešuje, udělala ze Strenghts findera regulérní byznys, tudíž za další možnosti opět platíte. Chcete-li tedy vidět všechny výsledky, je nutné počítat s vyšším finančním obnosem.

Jak jsem psala na začátku, budu moc ráda, pokud i napíšete, které testy se vám třeba líbily…

… které už jste znali…

…a které byste mi třeba sami doporučili. 🙂

S láskou,

Vendi

Související příspěvky

6 Comments

 1. Naděžda Švestková

  ahoj, máš dobrý web. Škoda že jsem ho nenašla už před půl rokem. Každopádně si ukládám tuto URL adresu.

  Naďa

 2. Petr řepík

  Dobrý den, rád bych se zeptal na test STRENGHTS FINDER a to hlavně na náročnost AJ a času na odpověď. Mám úroveň B2 ale určitě bude potřeba každé otázce významově rozumět a nechci se dostat do situace že bych nestíhal případně nerozumnel otázkám. Děkuji za odpověď

 3. Dobrý den,
  já to dělala v době, kdy jsem měla také B2 certifikaci, ale cítila jsem se, že čtením tak nějak intuitivně víc chápu významy slov (tedy možná C1). Pamatuju si, že jsem měla vedle testu připravený mobil, kam jsem jednou psala slovíčko a i tak jsem to stihla vyplnit. Ale je pravda, že test je opravdu hodně rychlý a není čas moc váhat (tak je to děláno).

  Vůbec nechci říkat, že to zvládnete, protože vás neznám. 🙂 Podle mého člověk musí sám vnitřně tušit, zda to spíše dá nebo zda je lepší využít některý jiný test na trhu.

  Mějte se krásně,
  Vendula

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *