Shrnutí knihy: Čtyři období manželství (G. Chapman)

Podobné články:

Jak by nám bylo ve vztahu, který se podobá letnímu období? A jak by se k sobě chovali manželé, kteří právě zažívají období chladné zimy? Gary Chapman (autor knihy Pět jazyků lásky) přichází ve své další knize se zajímavým přirovnáním. Čtyři období manželství je originálním konceptem, kde ukazuje chování a emoce manželů na čtyřech ročních obdobích – jaru, létu, podzimu a zimě. Přidává rovněž svá pozorování i doporučení. Říká, co dělat, abychom z chladných měsíců přešli do teplých a úrodných. Protože to je, oč tu běží.

Stejně jako minule, i dnes se budu snažit ve zkratce shrnout, o čem kniha je a co nejzajímavějšího si z ní do vztahu můžete přinést.

Pokud se vám shrnutí bude líbit, můžete se podívat i na další:

 • Pět jazyků lásky od stejného autora.
 • For women only (Jen pro ženy) od Shaunti Feldhahn.
 • Sex začíná v kuchyni od Kevina Lemana. Pozn.: Nenechte se zmást, kniha zdaleka není jen o sexu. 🙂
 • Pravda od Neila Strausse, který reportážním způsobem přináší svědectví o různých nemonogamních možnostech vztahu.
 • Spolu od Silvie Samsonové, kde mi přišly velmi zajímavé pohledy na nevěru a partnerské rituály.

Buď se k dalším shrnutím zmíněným výše můžete prokliknout a pročíst si je, nebo se se mnou rovnou pojďte vrhnout na Chapmanovu „novinku„.

JAK JE KNIHA POJATA?

Čtyři období umíme vyjmenovat každý. Protože už máme pár desetiletí za sebou, dokážeme také říct, kterak se jednotlivá období vyznačují. Proto název knihy dává tušit, jak budou jednotlivé poučky a popisy manželských období znít. I když tedy nejde o objev hodný Ameriky, je hezké se utvrdit, že naše prožitky jsou normální a zažívá ji spousta dalších párů na Zemi.

Na začátek se nabízí otázka: Musí každý pár prožít každé z ročních období? Nemusí. Vztahy mohou celá léta setrval v jednom až dvou sobě blízkých obdobích. Pokud tedy skončíte jako staříčkové s prožitými jarními a letními obdobími, netřeba se stresovat, že jste udělali něco zle. Naopak, buďte rádi!

Gary Chapman pracuje s několika principy, na kterých je kniha postavena:

 • Život je plný změn, které nečekáme. Nevolíme si, co se nám děje, ale volíme si naše reakce. Jednotlivě i v páru.
 • Způsob, jakým se páry s těmito změnami vyrovnávají, určuje kvalitu jejich manželského života.
 • Reakce jsou kombinací emocí, postojů a činů. Podle toho se nalézáme v některém období.

Je načase zeptat se na druhou otázku: Mohou partneři ve stejném vztahu prožívat každý různé období? Zjednodušená odpověď: „Ano, mohou, protože každý z manželů může vztah vnímat jinak a zažívat různé pocity.“

Pojďme se ale podívat na první část, kde se pokusím velmi-ve-zkratce přiblížit každé ze čtyř období.

ČÁST PRVNÍ: ČTYŘI OBDOBÍ MANŽELSTVÍ

ZIMA

Páry přichází do manželských poraden zpravidla v zimním období vztahu. Charakteristickým je pro ně chlad, necitelnost a hořkost. Pokud spolu oba partneři mluví, pak především o praktických věcech (kdo, co, kdy udělá).

V podstatě vedou manželé nezávislé životy, jen žijí ve stejném prostoru.

Proč páry do zimního období dojdou? Jsou zkostnatělé. Manželé nejsou ochotni se zamyslet, jak na danou věc kouká druhý. Zároveň ani jeden nechce usilovat o kompromis.

Pozn.: Zima může panovat v rámci celého vztahu, ale také v jedné oblasti vztahu, ve které se nemůžeme shodnout.

Charakteristiky zimního období:

 • Negativní postoje až beznaděj.
 • Příliš velký problém, který se nedá změnit.
 • Obvinění partnera z ochladnutí vztahu.
 • Mlčení (stažení se do sebe) nebo naopak hádky.
 • Stažení partnerů do sebe.
 • Sexuální rozvod – partneři spolu už nespí.

Gary Chapman napsal moc pěknou větu, že lidé, kteří hledají pomoc, ji i najdou. Páry, které přežijí zimu, jsou pak pevnější, oddanější, vytrvalejší a trpělivější.

„Když se dva lidé rozhodnou, že budou jeden druhého opět milovat, pak tající ledy zimy poskytnou vláhu pro semínka zasetá na jaře,“ říká Gary Chapman.

JARO

Většina manželství začíná jarem, protože jde o období nových začátků a nadšení z nového společného života. Manželé si vzájemně pomáhají dosahovat cílů. Každý den si hledají příležitost, jak vyjádřit partnerovi lásku. Vědí, že se mohou soustředit na budování toho, co ve vztahu již dobré je.

Oba partneři mají kladný postoj k sobě navzájem i k životu. Vědí, že nemusí se sebou navzájem ve všem souhlasit. Dokáží pochopit názor druhého.

Charakteristiky jarního období:

 • Optimismus, elán, štěstí a radost.
 • Vděčnost a nadšení z toho, co přijde dál.
 • Vidina příležitostí, které se naskýtají a které pár může využít ke svému prospěchu.
 • Důvěra v bezúhonnost a poctivost partnera.
 • Pocit bezpečí a jistoty.

Jarní období se řídí principem sycení. Partneři dělají věci, na které mohou v jiných obdobích v dobrém vzpomínat a které druhému prospějí. Pozitivní skutky a postoje pak vedou k pozitivním emocím, což opět sytí lásku partnerů.

„Je důležité umět přijímat zodpovědnost sami za sebe, aniž by se jeden snažil toho druhého ovládat,“ doporučuje Chapman.

Jaro se ale neobejde bez problémů. Například může dojít k podráždění, které se objevuje nečekaně a zničeho nic.

LÉTO

Typickou známkou letních manželství je pocit, že je vše krásné a život se vyvíjí podle představ. Naplňují se naše sny, protože sbíráme plody zaseté z období jara. Původní nadšení předchozího období lehce vyprchává, ale prohlubuje se pocit vzájemného spojení.

Neshod není tolik. Když už se nějaká objeví, dokáže pár dojít k řešení poměrně rychle.

Typické jsou pocity štěstí, uspokojení, vzájemná blízkost a vřelá komunikace.

Charakteristiky léta:

 • Sdílíme pocit závazku a uspokojení.
 • Vnímáme jistotu lásky ze strany partnera.
 • Obecná spokojenost – jen drobnosti, které lze zlepšit.
 • Páry chtějí růst dál a dál. Musí investovat do romantiky, aby se nestali přáteli. Uvědomují si, že láska je pocit, ale pro vztah se musí něco dělat.
 • Spolupracují jako jeden tým.
 • Naučili se přehlížet nedostatky partnera.

Letní manželství nicméně potřebují vláhu, aby si člověk udržel, co zasel. Stejně jako plody zaseté zemědělci. Páry už o sobě vědí dost na to, aby jim opadly růžové brýle. Vědí, že ani jeden není dokonalý. Přesto všechno se ale mají rádi.

Pozn.: Pokud si chcete vyzkoušet, jak znáte partnera, potom mám pro vás v tomto článku test.

„Většina párů v letním období si uvědomuje, kolik energii si věnovali, aby jej dosáhli,“ míní Chapman.

Takový postoj pomáhá párům léto si udržet. Mnoha párům současně pomáhá najít způsob, jak podporovat duchovní růst.

Pozor! Pro páry v létě je důležité, aby si vyřešily nevyřešené konflikty, které mohou bublat pod povrchem a pomalu ukusovat štěstí z jejich životů.

PODZIM

Posledním obdobím, které si projdeme, je podzim. Páry mohou pociťovat lehkou nejistotu ohledně partnera. Abych to uvedla na pravnou míru… Stačí, aby měl jeden z páru pocit nejistoty, i když druhý si neklid ani nemusí uvědomovat.

Potřeby ostatních (děti, okolí, práce) se dostávají nad potřeby vztahu.

Pro podzim jsou charakteristické emoce strachu, smutku, osamělosti a pocitu odmítnutí. Občas mohou být doprovázeny depresemi, záští nebo pocitem nedocenění.

Charakteristiky podzimního obodobí:

 • Nejistota ohledně budoucnosti vztahu.
 • Starosti, které z této nejistoty vyplývají.
 • Odcizení.
 • Soustředění energie mimo partnera – zanedbávání nebo úplná nečinnost.
 • Postoj, že „manželství se o sebe postará samo“.
 • Pocit, že není síla jít dál.

V podzimním období se od sebe partneři čím dál víc vzdalují. Občas bývá vyvrcholením nevěra, avšak té předcházel podzim již dávno. Způsobem, jakým na krizi pár zareaguje, jim buď přinese zimu nebo jaro.

„Pro přechod z podzimu do jara je zapotřebí spolupráce obou partnerů, ale od přechodu z podzimu do zimy stačí jen jeden,“ upozorňuje Gary Chapman.

Chtěla bych zdůraznit jednu věc. Sice, že do raného podzimu se páry mohou dostat poměrně snadno. Přes spoustu letních aktivit si zkrátka přechodu nevšimnou (radost ze života, pomalé přehlížení druhého). Proto je dobré mít se na pozoru. Vztah je potřeba brát jako prioritu.

ČÁST DRUHÁ: SEDM STRATEGIÍ PRO LEPŠÍ MANŽELSTVÍ

Jak je dobrým zvykem Garycho Chapmana, jeho kniha je praktická a v druhé části se dozvíme, jak na vztahu pracovat, aby byl pořád v rozkvětu. Aby naše léto nepřešlo v podzim nebo zimu.

 1. strategie: Vypořádejte se s chybami minulosti
 2. strategie: Mějte kladný postoj
 3. strategie: Mluvte jazykem lásky partnera
 4. strategie: Naslouchejte partnerovi empaticky
 5. strategie: Radujte se z úspěchu druhého
 6. strategie: Využijte rozdílů mezi vámi
 7. strategie: Síla pozitivního vlivu

Každá z kapitol je v knize pěkně zpracovaná. Odkazy, které vám dávám, jsou články z blogu Recept na vztahy, které o daném tématu hlouběji pojednávají.

HODNOCENÍ KNIHY ČTYŘI OBDOBÍ MANŽELSTVÍ

Kniha má opravdu skvělou myšlenku a myslím si, že mnohé pěkně vysvětluje. Autenticitu knize dodává fakt, že je Gary Chapman manželským poradcem a všechny své poznatky staví na příkladech mnoha a mnoha párů, které mu prošly rukama. Mně se obzvláště líbilo, že v knize najdete test, kde si každý můžete vyzkoušet, ve kterém období se nacházíte. Vy i partner. 🙂

Zároveň ale musím říct, že i když mám Garyho Chapmana moc ráda, kniha Čtyři období manželství se mi četla velmi těžce. Bohužel se velmi často objevují citace z Bible, odkazy na evangelia či různé Žalmy. V knize se spousta problémů vyřešila neochvějnou vírou, že vše bude lepší, přičemž „příkladní“ manželé často praktikovali modlitby.

Nechávám na každém, jak se s tímto stylem psaní popere. Kdybych měla hodnotit myšlenky v knize, inovativnost i praktické rady pana Chapmana, pak dám knize 9,5 bodu.

Pokud bych ale měla hodnotit čtivost, „stav, kdy člověk hltá informace“, příklady a celý dojem z knihy, potom bych dala bodů jen 5. Krátkých 130 stran jsem četla opravdu dlouho.

Jsme tedy u konce. A já se na vás chystám s další knihou. Je nějaká, která vám ve vztahu hodně pomohla a rádi byste nám ji doporučili? Napište mi. 🙂

S láskou,

Vendi

Nejnovější příspěvky:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *